ing.Dan Erceanu

ing.Dan Erceanu

duminică, iunie 14, 2009

CONSTRUIM SINGURI DAR... CUM ?


ROSTURI SI COSTURI PENTRU DIRIGENTIE DE SANTIER

Dirigintele de santier este persoana fizica imputernicita de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El este, din punct de vedere tehnic, reprezentantul beneficiarului in raporturile sale atat cu executantul cat si cu proiectantul. In exercitarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:
Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
Participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru executarea constructiilor;
Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
Verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;
Verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea in proiect;
Verificarea existentei si respectarea „Planului calitatii” si a procedurilor instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv, existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;
Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
Interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;
Participarea la verificarea in faze determinante;
Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese–verbale in faze determinante, procese–verbale de lucrari ce devin ascunse etc.)
Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
Transmiterea catre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
Dispunerea opririi executiei, demolarii sau dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;
Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
Preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale;
Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
Asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;
Urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;
Predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.
Dirigintii de santier poarta raspunderea in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

Tariful perceput de un diriginte de santier poate varia intre 150 si 800 euro/luna, pe durata executiei, functie de frecventa vizitelor pe santier, valoarea si importanta obiectivului si categoria obligatiilor asumate de catre dirigintele de santier in fata beneficiarului.


Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.


vineri, iunie 12, 2009
Sa construim sau nu in regie proprie?
Exista foarte multe locuinte, la ora actuala in Romania, construite in regie proprie. Regia proprie reprezinta constructia unei case pe etape, fiecare etapa fiind realizata de diverse echipe de muncitori, viitorul proprietar fiind cel care supravegheaza lucrarile si asigura tot necesarul de materiale. Foarte multi oameni adopta aceasta varianta deoarece sunt ferm convinsi ca este cea mai ieftina solutie pentru a-ti construi o locuinta. Constructia in regie proprie nu implica contractarea unei firme de constructii si nici plata unei sume de bani bine stabilita, care de cele mai multe ori pare extrem de mare si neinteleasa de viitorii proprietari. Un alt motiv pentru care se alege aceasta varianta este neincrederea si miturile existente despre seriozitatea firmelor de constructiilor si a specialistilor. Foarte multe persoane nu stiu exact cu ce se ocupa o firma de constructii, care-i sunt responsabilitatile si cheltuielile. Necunoscand aceste aspecte, viitori proprietari se lasa prinsi in “capcana preturilor mici” si iau decizia de a-si cunstrui singuri locuinta, avand senzatia ca cel mai bun lucru este cel facut cu mana lor. In plus, foarte multi dintre ei - in mod special cei care sunt la prima experienta de acest tip, nu stiu cat timp trebuie sa investeasca si ce probleme pot sa apara fie pe parcursul lucrarilor, fie dupa constructia casei. Intr-adevar este foarte important sa fim zilnic pe santier, sa supraveghem lucrarile noi insine, sa stim foarte detaliat tot ceea ce se intampla si sa luam cele mai bune decizii cu ajutorul arhitectului si al dirigintelui de santier. Insa, in momntul in care ne construim casa in regie proprie tot ceea ce se intampla pe santierul in cauza nu va fi garantat de nimeni ci voi veti fi singurii responsabili atat pentru eventualele probleme cat si pentru succesul materializarii visului vostru. Cu alte cuvinte, voi veti fi atat diriginte de santier cat si responsabil de achizitionarea si transportarea materialelor necesare constructiei. Altfel spus, daca luati aceasta decizie si daca vreti sa ridicati casa la rosu intr-un tip destul de real ar fi bine sa va luati concediu si sa amanati orice excursie programata. Chiar daca echipa de mesteri pe care o alegeti este foarte buna, noi va sfatuim sa va implicati foarte mult personal deoarece constructia unei case nu este o gluma sau o joaca, este o investitie foarte mare si serioasa. Desi cel mai important aspect care conduce catre aceasta decizie este suma de bani implicata, trebuie sa specificam faptul ca, de cele mai multe ori, este mult mai avantajos, din punct de vedere financiar, sa-ti construiesti casa cu ajutorul unei firme de constructii decat in regie proprie. Aproape in 90 % din cazurile constructiilor realizate in regie proprie, suma de bani care se stabileste la inceputul santierului se schimba pe parcurs in defavoarea beneficiarului. Apar tot felul de cheltuieli pe care, viitorii proprietari, trebuie sa le achite si sa se complaca situatiei pentru a nu ramane fara mesteri pe santier. O firma de constructii este obligata, conform legii si al contractului incheiat cu beneficiarul, sa respecte suma stabilita initial. Daca nu exista acest contract si aceasta garantie riscati fie sa cheltuiti mult mai multi bani fie sa schimbati foarte des meseriasii. In conditiile actuale nu putem risca sa pornim in aceasta aventura doar pe baza unor intelegeri verbale. Trebuie sa avem in vedere ca realizarea unei locuinte in regie proprie poate implica din partea proprietarului si achizitionarea de scule pentru mesterii alesi, transportul acestora la locul santierului sau alte aspecte neprevazute care conduc catre cheltuieli mari. In plus, exista mereu riscul ca meseriasii gasiti de voi sa paraseasca santierul pentru o lucrare mai costisitoare (sau sa se grabeasca sa termine lucrarea deoarece au si alte planuri) iar voi sa nu aveti cum sa-i impiedicati deoarece nu ati semnat nici un contract. Astfel, concluzionand cele spuse in acest articol, cel mai indicat lucru este acela de a nu face economii atunci cand doriti sa va construiti o casa. Contractati o firma de constructii si stabiliti toate aspectele necesare deoarece suma de bani pe care trebuie sa o platiti va fi compensata de o locuinta solida insotita de o garantie sigura! Succes!Ing.Dan Erceanu