ing.Dan Erceanu

ing.Dan Erceanu

joi, iunie 09, 2011

SE POATE INCEPE O LUCRARE FARA SA EXISTE DETALII DE EXECUTIE?

Nu puteti executa o lucrare fara Detaliile de Executie si Caiet de Sarcini pentru ca... "nu stiti cum". Nu ca nu v-ati pricepe Dvs. dar altfel nu se poate. De altfel, DDE-urile va vor fi cerute si de Inspectorul ISC la Fazele Determinante si daca nu le aveti nu se pot intocmi "Procesele Verbale de Lucrari ce devin Ascunse" deci, nici nu se pune problema ca vi se va permite turnarea betonului.

RTE-ul Dvs. si Dirigintele clientului ar trebui sa stie aceste lucruri si sa va dea un sfat corect pentru ca ei sunt autorizati chiar de catre ISC. La biroul sefului de santier (pe santier) trebuie de asemenea sa aveti aceste documente pentru a putea fi verificate la orice control de la Disciplina in Constructii (Primarie) sau ISC.

Tot in documentatia prezenta la santier trebuie sa aveti copie dupa PAC, Manualul Calitatii, Programul de L:ucrari pe Timp Friguros, condica de betoane, PV de lucrari ce devin ascunse (original), certificatele de de conformitate pentru materialele de constructii pe care urmeaza sa le puneti in opera, certificatele de la statia de betoane, buletinele de analiza intocmite de laboratorul cu care lucrati pentru beton si otel (trasabilitatea).

Cand duceti otelul la laborator luati cate 4 bare de 0,60m pentru fiecare diametru PC si OB si ATENTIE: NU din capul de bara – taiati mai intai o bucata de 15-20cm si apoi taiati proba pentru laborator. Notati pe hartie Lotul, Producatorul si Distribuitorul. Pentru beton, este bine sa recoltati probele din a doua masina.

Daca aduceti otelul pe santier in mai multe transe trebuie sa faceti analize laborator pentru fiecare trasport si nu este convenabil asa ca mai bine il luati tot odata si aveti un singur Aviz de Expeditie cu care dovediti ca a fost achizitionata intreaga cantitate pentru proiectul respectiv o singura data. 

Toate aceste informatii vi le pot da mult mai detaliat RTE-ul si CTCC-ul (CQ) Dvs.

Trebuie sa executati lucrarile conform unui Proiect intocmit de un inginer de specialitate si verificat - care are stampila Verificatorului Autorizat.

Beneficiarul este indreptatit sa nu va emita Ordinul de Incepere a Lucrarilor pentru ca in constructii raspunderea este solidara: Constructor-Proiectant-Beneficiar.  

Ce Legi guverneaza domeniul constructiilor?

HG 203/2003 de aprobare a Regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii
Ordinul MLPTL 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
LEGEA 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara
OUG 70/2001 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
LEGEA nr. 78/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
LEGEA 587/2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
LEGEA 114/96. Legea locuintei
LEGEA 50 / 1991 (republicata în M.Of. nr. 3/13 ian. 1997) privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul 1943 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta a Guvernului 5 / 2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata
LEGEA nr. 455 / 2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata
LEGEA 453 / 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor
LEGEA nr. /1996 pentru privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
LEGEA Nr. 85 / 1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
LEGEA Nr. 76 / 1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu